Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Chiến Mã 50

Khi quý nhân sĩ đạt cấp độ 50 có thể nhận nhiệm vụ chiến mã cấp 50.Phần thưởng là chiến mã cấp 50. Có thể cưỡi ngựa sử dụng skill được.

Tìm đến NPC Người Nuôi Chiếu Mã ( 531 136) để nói chuyện và nhận nhiệm vụ

Sau đó qua Lương Cương Sơn Trại 4 đánh bại boss Sơn Đại Vương.

Hoàn nhiệm vụ về tìm NPC Người...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ

Một số thao tác làm quen cơ bản khi gia nhập Chinh Đồ

Nhân vật di chuyển: Khi di chuyển vị trí, chỉ cần di chuyển chuột đến nơi cần đến, click trái chuột là được, giữ nguyên chuột trái, nhân vật tự động di chuyển theo hướng trỏ chuột.

Công kích: Click chuột trái vào mục tiêu lập tức công kích thông thường với mục tiêu đó...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Cướp Gạch Thái Miếu

Hằng ngày bạn có 3 lần tháo dỡ gạch thái miếu địch quốc để mang về cống hiến cho thái miếu nước nhà.

Di chuyể tới thái miếu địch quốc: chọn dỡ bỏ thái miếu

sau đó quai trở về thái miếu nước nhà chọn kiến thiết thái miếu

Ngoài ra bạn còn có 3 lân bảo vệ thái miếu và cũng nhận được nhiều exp tương ứng...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Quốc Gia

Hằng ngày tất cả nhân sĩ trong nước đều có thê tìm tới NPC Nhiệm Vụ Quốc Gia (810 521) để nhận nhiệm vụ diệt quái ở địch quốc

Nhiệm vụ này có 2 lựa chọn. 1 là tiêu diệt 300 quái vật cấp độ yêu cầu hoặc Khiêu Chiến với Npc Quách Tĩnh ở maps đầm lầy.  Nhiệm vụ này lên làm theo tổ đội để tiết kiệm thời gian...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Vận Tiêu Gia Tộc

Hằng ngày gia tộc tập trung, Tộc trưởng có thể tới Long Tiêu Đầu (795,488) để nhận tiêu và vận tiêu tới cho Lương Tiêu Đầu ở ngoài biên giới.

Các thành viên tham gia vận tiêu sẽ nhận được cống hiến gia tộc và kinh nghiệm. Thành viên tham gia vận tiêu càng đông thì phần thưởng càng lớn, giúp gia tộc thăng hạng nhanh hơn...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Hồ Thiết Hoa

Theo từng cấp độ nhất định. Quý nhân sĩ sẽ được thông báo tìm tới Npc Hồ Thiết Hoa (816 431) để nhận nhiệm vụ.

Rồi sau đó theo yêu cầu tại bảng L để tiêu diệt số lượng quái theo yêu cầu, trả nhiệm vụ tại Npc Hồ Thiết Hoa sẽ nhận được nhiều item có giá trị

 

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Đảo Tỷ Võ

Hằng ngày vào khung giờ từ 20h 30 đến 21h tỷ võ đảo sẽ được mở. Các nhân sĩ có thể vào tỷ võ đảo để nhận exp. Trong tỷ võ đảo có 3 khu với mức độ exp khác nhau. x1 Exp, x2 Exp, x5 Exp. tìm gặp Npc Truyền Tống Đảo Tỷ Võ để vào maps tỷ võ đảo.

Tỷ võ đảo là khu trung lập, trong thời gian đó các nhân sĩ khắp nơi sẽ tìm v...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Vận Tiêu Vương Thành

Nhiệm vụ vận tiêu là một trong những nhiệm vụ ngày đặc sắc nhất trong chinh đồ.  Từ cấp độ 50 trở đi quý nhân sĩ hằng ngày có thể tìm tới Trịnh Tiêu Đầu ( 828, 528) để nhận tiêu xa

Đê nhận tiêu bạn cần số tiên tương ứng. Nếu vận tiêu trong giờ ấn định của quốc gia sẽ hưởng exp nhiều hơn...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Trồng Trọt

Hằng ngày bạn có thể tìm Npc Thần Nông ( 284 421 ) tại Phượng Hoàng Thành để nhận nhiệm vụ trồng trọt

Sau đó thì bạn ấn phím L mở bảng nhiệm vụ -> chuyển sang phân phụ tuyến bắt đầu bằng nhiệm vụ Trồng Cây Nhãn

Tương tự bạn sẽ làm các nhệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ