Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Cướp Gạch Thái Miếu

Hằng ngày bạn có 3 lần tháo dỡ gạch thái miếu địch quốc để mang về cống hiến cho thái miếu nước nhà.

Di chuyể tới thái miếu địch quốc: chọn dỡ bỏ thái miếu

sau đó quai trở về thái miếu nước nhà chọn kiến thiết thái miếu

Ngoài ra bạn còn có 3 lân bảo vệ thái miếu và cũng nhận được nhiều exp tương ứng...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Quốc Gia

Hằng ngày tất cả nhân sĩ trong nước đều có thê tìm tới NPC Nhiệm Vụ Quốc Gia (810 521) để nhận nhiệm vụ diệt quái ở địch quốc

Nhiệm vụ này có 2 lựa chọn. 1 là tiêu diệt 300 quái vật cấp độ yêu cầu hoặc Khiêu Chiến với Npc Quách Tĩnh ở maps đầm lầy.  Nhiệm vụ này lên làm theo tổ đội để tiết kiệm thời gian...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Vận Tiêu Gia Tộc

Hằng ngày gia tộc tập trung, Tộc trưởng có thể tới Long Tiêu Đầu (795,488) để nhận tiêu và vận tiêu tới cho Lương Tiêu Đầu ở ngoài biên giới.

Các thành viên tham gia vận tiêu sẽ nhận được cống hiến gia tộc và kinh nghiệm. Thành viên tham gia vận tiêu càng đông thì phần thưởng càng lớn, giúp gia tộc thăng hạng nhanh hơn...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Đảo Tỷ Võ

Hằng ngày vào khung giờ từ 20h 30 đến 21h tỷ võ đảo sẽ được mở. Các nhân sĩ có thể vào tỷ võ đảo để nhận exp. Trong tỷ võ đảo có 3 khu với mức độ exp khác nhau. x1 Exp, x2 Exp, x5 Exp. tìm gặp Npc Truyền Tống Đảo Tỷ Võ để vào maps tỷ võ đảo.

Tỷ võ đảo là khu trung lập, trong thời gian đó các nhân sĩ khắp nơi sẽ tìm v...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Vận Tiêu Vương Thành

Nhiệm vụ vận tiêu là một trong những nhiệm vụ ngày đặc sắc nhất trong chinh đồ.  Từ cấp độ 50 trở đi quý nhân sĩ hằng ngày có thể tìm tới Trịnh Tiêu Đầu ( 828, 528) để nhận tiêu xa

Đê nhận tiêu bạn cần số tiên tương ứng. Nếu vận tiêu trong giờ ấn định của quốc gia sẽ hưởng exp nhiều hơn...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Phá Hủy Long Mạch

Sét về phong thủy để giảm sự cường thịnh của 1 quốc gia, nhiệm vụ phá hủy long mạch giúp mang lại nhiều exp cho các nhân sĩ nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nguy hiểm

Nội dung của nhiệm vụ:  Ngày có thể làm tối đa 3 lần, từ cấp 50 trở lên quý nhân sĩ có thể tìm đến NPC Long Phi ( 869 485) để nhận nhiệm vụ phá hủy long mạch...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ 12 Con Gáp

Khi đạt tới cấp độ 50 trở lên quý nhân sĩ có thể tới Npc Nhiệm Vụ 12 Con Gáp ( 875 482) để nhận nhiệm vụ 12 con giáp

Nội dung của nhiệm vụ này là sang Bạch Cốt Động của địch quốc tầng 1,2,3 để tìm các thẻ bài của 12 con giáp. Khi nào sưu tập đủ 12 thẻ bài thì về trả nhiệm vụ và lĩnh thưởng exp.
Khi sa...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Sơn Ngoại Sơn

Từ cấp độ 60 trở đi vào khung thời gian từ 18h đến 23h hằng ngày quý nhân sĩ có thể tìm đến Npc Đại Kiếm Sư ( 871 478) ở Vương Thành để nhận nhiệm vụ Sơn Ngoại Sơn. Mỗi ngày có tối đa 3 lần nhận nhiệm vụ.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, quý nhân sĩ cần có thể tới Npc Truyền Tống SNS để vào Sơn Ngoại Sơn...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Ám Sát Hoàng Đế

Hằng ngày tư 12h đến 24h các nhân sĩ có cấp độ trên 60 sẽ có thể tới Npc Ngụy Chinh (847 439) tại Vương thành để nhận nhiệm vụ Ám Sát Hoàng Đế.

sau đó qua Vương Thành địch quốc tìm Npc Hoàng Đế để phá hủy

Lưu ý đây là nhiệm vụ khó vì Npc Hoàng Đế nằm ngay tại khu vương Thành đông người qua lại, và gần khu hồi sinh tự do nữa...

Read More
Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện