Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Chăn Nuôi Vương Thành

Hằng ngày bạn tư cấp độ 60 trở lên có thể tìm tới Npc Bá Lạc ( 852 502) vương thành để nhận nhiệm vụ chăn nuôi.

Sau đó ấn phím L mở bảng nhiệm vụ và chuyên sang tab Phụ Tuyến và làm theo hướng dẫn. Đây là 1 chuỗi nhiệm vụ liên hoàn. Có sẵn link tư động tìm đường. Chỉ cần đọc kỹ nhiệm vụ và làm theo và sẽ đơn giản

Kết thúc nhiệm vụ tìm Bá Lạc để nhận thưởng. 1 người có thể làm tối đa 2 lần chăn nuôi nhận nhiều exp hấp dẫn

 

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện