Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Trồng Trọt

Hằng ngày bạn có thể tìm Npc Thần Nông ( 284 421 ) tại Phượng Hoàng Thành để nhận nhiệm vụ trồng trọt

Sau đó thì bạn ấn phím L mở bảng nhiệm vụ -> chuyển sang phân phụ tuyến bắt đầu bằng nhiệm vụ Trồng Cây Nhãn

Tương tự bạn sẽ làm các nhệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn. Kết thúc tìm Thần Nông đê trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng tương ứng

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ