Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Vận Tiêu Vương Thành

Nhiệm vụ vận tiêu là một trong những nhiệm vụ ngày đặc sắc nhất trong chinh đồ.  Từ cấp độ 50 trở đi quý nhân sĩ hằng ngày có thể tìm tới Trịnh Tiêu Đầu ( 828, 528) để nhận tiêu xa

Đê nhận tiêu bạn cần số tiên tương ứng. Nếu vận tiêu trong giờ ấn định của quốc gia sẽ hưởng exp nhiều hơn. Nhiệm vụ của bạn là mang tiêu xa đi qua Nam Giao đi hướng Biên Giới để giao tiêu cho Lương Tiêu Đầu.

Bạn có thể dắt tiêu hoặc ủy thác. Để ủy thác tiêu bạn có thể dắt tiêu tới NP Quan Ủy Thác Vận Chuyển.

sau đó mang tiêu qua giao lại cho Lương tiêu đầu ở biên giới và nhận thưởng Exp

Lưu ý: Khi nhận tiêu bạn sẽ ngẫu nhiên nhận một tiêu xa bất kỳ. Có thể là tiêu hỏng, tiêu trắng, tiêu lam, tiêu hoàng, tiêu lục. Trong đó lục tiêu xa là được nhiều Exp nhất. cấp độ sẽ giảm dần. Vào chủ nhật khi vận tiêu sẽ được x2 Exp. Tiêu level càng cao thì kinh nghiệm càng nhiều. 1 Ngày có 3 lần vận tiêu, lân sau sẽ phải ứng nhiều tiền hơn lần trước nhưng cũng nhận được exp tương ứng

Thời gian vận tiêu trong 50 phút, nếu bị thất lạc, hoặc bị cướp tiêu thì nhiệm vụ sẽ thất bại, Trong thời gian dắt tiêu bạn không thể sử dụng Xa phu

 

 

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện