Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Đảo Tỷ Võ

Hằng ngày vào khung giờ từ 20h 30 đến 21h tỷ võ đảo sẽ được mở. Các nhân sĩ có thể vào tỷ võ đảo để nhận exp. Trong tỷ võ đảo có 3 khu với mức độ exp khác nhau. x1 Exp, x2 Exp, x5 Exp. tìm gặp Npc Truyền Tống Đảo Tỷ Võ để vào maps tỷ võ đảo.

Tỷ võ đảo là khu trung lập, trong thời gian đó các nhân sĩ khắp nơi sẽ tìm về, pk tự do vì thế hãy cẩn thận. Tìm cho mìn 1 chỗ đứng và nhận nhiều Exp nhất có thể trong thời gian

 

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện