Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Vận Tiêu Gia Tộc

Hằng ngày gia tộc tập trung, Tộc trưởng có thể tới Long Tiêu Đầu (795,488) để nhận tiêu và vận tiêu tới cho Lương Tiêu Đầu ở ngoài biên giới.

Các thành viên tham gia vận tiêu sẽ nhận được cống hiến gia tộc và kinh nghiệm. Thành viên tham gia vận tiêu càng đông thì phần thưởng càng lớn, giúp gia tộc thăng hạng nhanh hơn. Trong quá trình vận tiêu không thể sử dụng gia tộc lệnh.

Mỗi thành viên trong gia tộc sẽ phải thế chấp 1 chút tiền tùy vào cấp độ.

Lưu ý: Tiêu gia tộc không bị giới hạn thời gian vận tiêu nhưng vẫn có thể bị cướp. Trong quá trình vận tiêu không sử dụng được Xa phu. Tiêu Gia Tộc không thê ủy thác vận chuyển được.

Nếu trả tiêu thành viên gia tộc không có mặt sẽ không nhận được kinh nghiệm

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện