Hướng Dẫn Đục Lỗ Trang Bị Và Khảm Hồn Phách Thạch

Cũng giống như các game khác, Đục lỗ trang bị là cách gia tăng thêm thuộc tính của trang bị. Để đục lỗ của tragn bị quý game thủ cần chuẩn bị cho mình 1 item Thiên MãThachjk ( item này có thể nhặt khi đánh quái hoặc mua tại tạp hóa cao cấp.

sau đó các bạn tìm tới Npc tương ứng khi chế đồ. vd: độc lỗ trang sức thì tìm mới Npc Trang Sức Rèn Sư ( chính là Npc đã chế tạo ra trang bị đó) Chọn Đục Lỗ

Lưu ý : Cấp của thiên mã thạch ứng với số lượng lỗ cần đục trên trang bị. vd: Thiên mã thạch 1 đục lỗ đầu tiên, thiên mã thạch cấp 2 đục lỗ thứ 2…Bạn có thể đục tối đa 6 lỗ.

trang bị sau khi đục lỗ sẽ có hình vòng tròn ở bên dưới. Mục đich của đục lỗ là để khảm hồn phách thạch vào những cái lỗ đã đục.

Để khảm được hồn phách thạch bạn cần phải có 1 hồn phách thạch phù hợp với trang bị

như hình trên hồn phách thạch của mình dành cho vũ khí và y phục. thuộc tính là 10% hút sinh lực phan sát thương. Nếu bạn thấy hợp lý thì khảm vào trang bị

Mở Nguyệt Quang Báo Hạp -> Chọn tab Khảm Hồn Phách Thạch -> Cho nguyên lệu Vào ( nhớ cho thêm 1 định hồn thạch ) -> Khảm

sau khi khảm xong trang bị sẽ được thêm thuộc tính

 

Chế Đồ, Hướng Dẫn