Hướng Dẫn Cải Tạo Trang Bị Chưa Chuyển Sinh

Cải tạo trang bị là cách giúp thay đổi thuộc tính của trang bị một cách ngẫu nhiên, có thể cải tạo nhiều lần để chọn ra thuộc tính phù hợp. Khi bạn cải tạo trang bị tìm Npc Cải Tạo Tông Sư ( 885, 446) ở Vương Thành

1, Khóa Lại Trang Bị:

Tính năng này giúp bạn khóa lại trang bị, mỗi lần khóa lại trang bị sẽ thay đổi thuộc tính của trang bị, nhưng không thay đổi xích linh hồn và hệ của vật phẩm.

2, Sửa Chữ Ký Trang Bị

Nếu bạn mua đồ của người chơi khác trong game. thì chữ ký có sẵn là tên của người chế ra món đồ đó. Để chuyển về tên bạn thì bạn phải sửa lại chữ ký. muốn sửa lại chữ ký trước tiên bạn phải khóa vật phẩm lại

Tìm NPc: Cải Tạo Tông Sư -> Sửa Chữ Ký ->

3, Thay Đổi Xích Linh Hồn

Đôi khi đồ của bạn thuộc tính xích linh hồn không ưng ý, hoặc không thể kích xích linh hồn cho món khác được. Bạn cần phải thay đổi thuộc tính xích linh hồn. Lưu ý đồ vật phải được khóa trước.

Tìm tới Npc Cải Tạo Tông Sư -> Thay Đổi XLH -> Thay đổi

Bạn cần phải có đủ nguyên liệu như yêu cầu -> sửa đổi

Thuộc tính XLH đã được thay đổi. Thuộc tính XLH sẽ được thay đổi ngẫu nhiên và được sửa không giới hạn

4, Sửa Thuộc Tính, Sửa Kỹ Năng

Tính năng sửa thuộc tính và sửa kỹ năng cũng giúp làm thay đổi thuộc tính và kỹ năng của vật phẩm, cách chế tạo cũng tương tự. Bạn cần khóa đồ và có đủ số lượng, cấp bậc nguyên liệu như yêu cầu

trên đây là so sánh sự khác biết của việc sửa thuộc tính, sửa kỹ năng so với ban đầu. Việc sửa này là không giới hạn và ngẫu nhiên

Chế Đồ, Hướng Dẫn