Hướng Dẫn Chế Ngựa Đích Lô

Ngựa đích lô là một trong những thú cưỡi huyền thoại của anh em chơi chinh đồ. Được Vinagame ra mắt đầu tiên và trở thành cơn sốt trong giới chinh đồ. Những chú đích lô thần thú cực hiếm và có giá trị cao.

Để chế được ngựa đích lô đầu tiên quý nhân sĩ phải là người đạt cấp độ tối thiểu 100. Đầu ngựa đích lô, Tướng Mã thạch, Nguyên Liệu Bạc.

1, Kiếm Đầu Ngựa Đích Lô Và Mảnh Tướng Mã Thạch

Để kiếm được đầu ngựa đích lô và mảnh tướng mã thạch quý nhân sĩ cần phải qua Hoàng Thành -> Xưởng Cơ Giới 3 tìm và tiêu diệt boss

Sau khi tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên rơi ra đầu ngựa đích lô và mảnh tướng mã thạch. Bạn thu thập về để chế ngựa

sau khi sưu tập được đủ nguyên lệu bạn tìm đến NPC Thiên Cơ Lão Nhân ( 881, 442) Vương thành -> Gia Công Mã Khải

Bạn chế tạo thành công sẽ nhận được item đích lô ( cấp cao nhất là đích lô thần thú ) rê chuột vào sẽ xem được thuộc tính

Ở đây ngựa chế ra ngẫu nhiên sẽ có hệ ngẫu nhiên ở đây là Vũ
Các thuộc tính năng vật công, ma công, vật phòng, ma phòng
Thuộc tính TThan +98 tức là ngựa đích lô tinh thần. Ngẫu nhiên ra đích lô tinh thần, trí lực, nhanh nhẹn….

CLick chuột phả để sử dụng ngựa

Giờ bạn đã có ngựa nhưng chưa huấn luyện, lên chưa có hiệu ứng ở chân. Giờ bạn qua thế ngoại đào viên -> Thầy Thuần Ngựa ( 102, 307)  -> chọn huấn luyện chiến mã -> Huấn luyện cấp 3

Sau khi huấn luyện xong ngựa của bạn đã có hiệu ứng phát sáng ở chân đối với ngựa thuần thú.

Lưu ý: Trong quái trình chế ngựa, nếu tướng mã thạch và nguyên liệu bạc cấp càng cao thì càng có khả năng ra ngựa thuần thú và thuộc tính tốt.

Chế Đồ, Hướng Dẫn