Hướng Dẫn Chế Tạo Chiến Xa Gia Tộc

Chiến xa gia tộc là điều thiết yếu khi pk hoặc làm nhiệm vụ gia tộc. Chỉ cần là tộc trưởng là bạn có thể chế tạo chiến xa gia tộc. Tìm Npc Gia Tộc Quản Lý Viên ( 802, 513) -> Gia Tộc Chiến Xa -> Chế tạo chiến xa -> chế tạo chiến xa

Ở đây có rất nhiề hệ chiến xa và thuộc tính khác nhau, bạn lựa chọn chiến xa mình cần chế, Bạn cần phải có 10 cục nguyên liệu cao cấp, 10 nguyên liệu sơ cấp theo yêu cầu

click chuột phải để sử dụng chiến xa.

Sau đó có thể ấn icon chiến xa ở bên phải màn hình hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + W để lên chiến xa, Ctrl + Q để xuống chiến xa

Hướng Dẫn Phân Quyền Và Sử Dụng Chiến Xa

Mọi thành viên trong tộc đều có quyền được sử dụng chiến xa của gia tộc, tuy nhiên tộc trưởng có quyền thu hồi bất cứ lúc nào và phân quyền cho người sử dụng chiến xa

  1. Thu hồi chiến xa: Npc Gia tộc quả lý viên > Linh dụng chiến xa
  2. thiết lập người dùng:  Npc Gia tộc quả lý viên >  thiết lập người dùng chiến xa
  3. Sửa chiến xa : Npc Gia tộc quả lý viên > Sửa chữa chiến xa
Chế Đồ, Hướng Dẫn