Hệ Triệu Hồi – Chơi Côn

Triệu hồi vong linh phù trợ, triệu hồi thiên thần giúp đỡ và triệu hồi các sinh vật trong tự nhiên ra giúp sức là những hướng chính của hệ triệu hồi trong Chinh Đồ. Cùng quyền trượng trên tay, bạn có thể triệu hồi các loại thú, thiên thần và cả vong linh đến giúp đỡ khi đánh quái. Thú triệu hồi sẽ luôn bên cạnh để giúp đỡ bạn. Đặc biệt, dù nhân vật có chết trong khi đánh quái thì thú triệu hồi vẫn tiếp tục sống, có thể giúp ích cho tổ đội trong lúc chiến đấu. Một số cách thức triệu hồi như: Tiêu Dao Du, Thiên Ma Bộ, Thần Nộ,…

Hệ triệu hồi mạnh trong giao tranh 1:1 với nhiều kỹ năng cực hot như “Hoán Ảnh Mê Tung”, ” Nhập Thể”… giúp miễn sát thương trong 5s và tăng máu, tăng dame trong một thời gian nhất định. Bên cạnh đó hệ triệu hồi là hệ có thể pk nhà nhất, canh biên giới ưu việt nhất.

Tuy nhiên khi đã sử dụng hết skill rồi mà đối phương vẫn sống hoặc có đông người thì thường giải pháp tốt nhất là lên chạy. 😀

Hệ Phái