Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Ám Sát Thái Tử

Hằng ngày vào thời gian từ 12h đến 24h hằng ngày, đối với các nhận sĩ đạt cấp độ 50 trở lên có thể tìm NPC Ngũ Công Chúa ( 851, 443) tại Vương Thành để nhận nhiệm vụ.

Sau đó bạn qua biên giới sang nước địch tìm đến vương thành -> đi vào hoàng cung ( Npc thái tử không có trên bảng F danh sách NPC)

sau đó tiền vào hoàng cung đánh Npc Thái Tử.

Lưu ý: khi bạn đánh Npc thái tử thì tại nước địch quốc sẽ nhận được thông báo, và khả năng sẽ có nhiều người ra bảo vệ. Nhiệm vụ này thường đi làm theo team để có thể rút ngắn thời gian dánh Npc và giảm rủi ro

 

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện