Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Phá Hủy Long Mạch

Sét về phong thủy để giảm sự cường thịnh của 1 quốc gia, nhiệm vụ phá hủy long mạch giúp mang lại nhiều exp cho các nhân sĩ nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nguy hiểm

Nội dung của nhiệm vụ:  Ngày có thể làm tối đa 3 lần, từ cấp 50 trở lên quý nhân sĩ có thể tìm đến NPC Long Phi ( 869 485) để nhận nhiệm vụ phá hủy long mạch.

Sau đó tìm tới Vương Thàn địch quốc tìm Long Mạch ( 505 544 ) để phá hủy. Hoàn thành nhiệm vụ trở lại Npc Long Phi để nhận thưởng.

Lưu ý: Khi phá hủy long mạch thì sẽ có thông báo cho mọi nguoi tại quốc gia bị phá hủy. Vì thế nhiệm vụ lên đi theo team để giảm thời gian phá hủy và mang lại hieu quả cao nhất

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện