Hướng Dẫn Đập Sao Trang Bị

1, Đập Sao Trang Bị Cấp Dưới 40

Đối với những trang bị dưới cấp 40 thì các bạn sử dụng Bảo Thạch Thăng Cấp để tăng sao

Dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp để tăng sao cho trang bị

Sao tăng càng cao thì tỷ lệ càng thấp.

2, Đập Sao Trang Bị Trên 40 Và Trang Bị Chuyển Sinh

Đối với những vật phẩm cấp trên 40 và trang bị chuyển sinh muốn tăng sao thì cần có Bảo Thạch Thăng Cấp Tinh Xảo

Sau đó dùng nguyệt quang bảo hạp để tăng sao trang bị. Sao càng tăng tỷ lệ càng thấp. Có thể tăng tối đa +12

 

Chế Đồ, Hướng Dẫn