Một số thao tác làm quen cơ bản khi gia nhập Chinh Đồ

Nhân vật di chuyển: Khi di chuyển vị trí, chỉ cần di chuyển chuột đến nơi cần đến, click trái chuột là được, giữ nguyên chuột trái, nhân vật tự động di chuyển theo hướng trỏ chuột.

Công kích: Click chuột trái vào mục tiêu lập tức công kích thông thường với mục tiêu đó. Click chuột phải vào mục tiêu có thể công kích kỹ năng với mục tiêu. Người chơi có thể thông qua các phím tắt “F1-F12” hoặc “1-9” để hoán đổi kỹ năng. Dùng phím “A” có thể công kích đối phương trước đó.

Ngồi thiền: Click chuột trái vào biểu tượng “Ngồi thiền” trên thanh công cụ ở phía dưới màn hình game hoặc dùng phím “D”. Ở trạng thái ngồi thiền, có thể tăng nhanh trị sinh mệnh của bạn và tốc độ hồi phục của trị pháp thuật, nhưng phòng thủ vật lý và phòng thủ ma pháp của nhân vật sẽ giảm. Click biểu tượng “Ngồi thiền” một lần nữa hoặc dùng phím tắt hoặc click chuột di chuyển nhân vật đều có thể hủy bỏ trạng thái ngồi thiền.

Nhặt vật phẩm: Khi trên mặt đất có vật phẩm bị rơi, đến gần vật phẩm đó, đưa chuột lên vật phẩm, khi trỏ chuột biến thành hình bàn tay chỉ cần click chuột trái là nhặt được. Nhấn “~” nhanh chóng nhặt vật phẩm.

Sử dụng đạo cụ: Nhấn “B” mở giao diện “túi”, click chuột phải sử dụng đạo cụ. Đạo cụ ngoài túi hoặc trong Nguyệt quang bảo hạp không thể trực tiếp sử dụng mà phải vào túi chính mới được. Dược phẩm mua ở NPC.

Đối thoại với NPC: Di chuyển chuột đến NPC cần đối thoại, click chuột trái vào NPC thì có thể đối thoại hoặc mua bán vật phẩm.

Tự động tìm đường
Chinh Đồ có chức năng tự động tìm đường, giúp bạn nhanh chóng tìm ra NPC, đến nơi muốn đến.
• Nhấn phím “F” mở giao diện người chơi lân cận, nhấn double chuột trái lên tên NPC trong danh sách, nhân vật sẽ tự động đi đến NPC đó.
• Nhấn phím “L” mở danh sách nhiệm vụ, bạn chỉ cần nhấn chuột trái vào dòng chữ gạch dưới trong miêu tả nhiệm vụ là có thể sử dụng tự động tìm đường tìm ra NPC nhiệm vụ.
• Nhấn “M” mở bản đồ lớn, nhấn vào vị trí bất kỳ là có thể tự động đi đến đó.

Tự động tìm quái
Đây là chức năng hỗ trợ tốt nhất cho người chơi khi tự tìm quái đánh. Tương tự như một auto tích hợp sẵn trong game chỉ chờ bạn kích hoạt, phần này rất giống với chức năng trong game Phong Thần khi tự động đánh quái sau khi kích hoạt. Chỉ khác biệt là người chơi muốn kích hoạt phải sử dụng phím tắt là Ctrl + Z

Tiếp nhận nhiệm vụ
– NPC trên đầu có hình trục cuốn màu vàng nghĩa là có nhiệm vụ giao cho bạn.
– NPC trên đầu có trục cuốn màu xám mở ra nghĩa là bạn đã nhận nhiệm vụ nhưng chưa hoàn thành.
– NPC trên đầu có trục cuốn màu vàng mở ra nghĩa là bạn có thể giao trả nhiệm vụ.

Nhấn phím L mở giao diện nhiệm vụ dùng để xem danh sách nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Sau khi khởi tạo nhân vật, người chơi có thể tiến hành tìm gặp NPC Giả Nhân nhận nhiệm vụ đầu tiên tân thủ thông qua nhiệm vụ chủ tuyến có thể nhận được một số trang bị cơ bản, và nhanh chóng đạt đến cấp 10 (Người chơi cấp 10 mới có thể rời khỏi Thanh Nguyên thôn).

Khu vực luyện cấp
– Cấp 1-10: Thanh Nguyên thôn
– Cấp 10-20: Phượng Hoàng thành
– Cấp 20-30: Phượng Hoàng thành, Bách Thú cốc, Thú Vương cốc
– Cấp 30-40: Sơn Trại Tiền Tiêu, Long Cương sơn
– Cấp 40-50: Bạch Cốt động
– Cấp 50-65: Nam giao, Bắc giao
– Cấp 65-80: Bắc giao, Thiên Giang trấn, Bạch Cốt động, Tinh Quái động, Phượng Tường trấn.

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ