Sự Kiện

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Cướp Gạch Thái Miếu
Hằng ngày bạn có 3 lần tháo dỡ gạch thái miếu địch quốc để mang về cống hiến cho thái miếu nước nhà. Di chuyể tới thái miếu địch quốc: chọn dỡ bỏ thái miếu sau đó quai trở về thái miếu nước nhà chọn kiến thiết thái miếu Ngoài ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Quốc Gia
Hằng ngày tất cả nhân sĩ trong nước đều có thê tìm tới NPC Nhiệm Vụ Quốc Gia (810 521) để nhận nhiệm vụ diệt quái ở địch quốc Nhiệm vụ này có 2 lựa chọn. 1 là tiêu diệt 300 quái vật cấp độ yêu cầu hoặc Khiêu Chiến ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Vận Tiêu Gia Tộc
Hằng ngày gia tộc tập trung, Tộc trưởng có thể tới Long Tiêu Đầu (795,488) để nhận tiêu và vận tiêu tới cho Lương Tiêu Đầu ở ngoài biên giới. Các thành viên tham gia vận tiêu sẽ nhận được cống hiến gia tộc và kinh nghiệm. Thành viên tham ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Đảo Tỷ Võ
Hằng ngày vào khung giờ từ 20h 30 đến 21h tỷ võ đảo sẽ được mở. Các nhân sĩ có thể vào tỷ võ đảo để nhận exp. Trong tỷ võ đảo có 3 khu với mức độ exp khác nhau. x1 Exp, x2 Exp, x5 Exp. tìm gặp Npc ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Vận Tiêu Vương Thành
Nhiệm vụ vận tiêu là một trong những nhiệm vụ ngày đặc sắc nhất trong chinh đồ.  Từ cấp độ 50 trở đi quý nhân sĩ hằng ngày có thể tìm tới Trịnh Tiêu Đầu ( 828, 528) để nhận tiêu xa Đê nhận tiêu bạn cần số tiên tương ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Chăn Nuôi Vương Thành
Hằng ngày bạn tư cấp độ 60 trở lên có thể tìm tới Npc Bá Lạc ( 852 502) vương thành để nhận nhiệm vụ chăn nuôi. Sau đó ấn phím L mở bảng nhiệm vụ và chuyên sang tab Phụ Tuyến và làm theo hướng dẫn. Đây là 1 ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Phá Hủy Long Mạch
Sét về phong thủy để giảm sự cường thịnh của 1 quốc gia, nhiệm vụ phá hủy long mạch giúp mang lại nhiều exp cho các nhân sĩ nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nguy hiểm Nội dung của nhiệm vụ:  Ngày có thể làm tối đa 3 lần, ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ 12 Con Gáp
Khi đạt tới cấp độ 50 trở lên quý nhân sĩ có thể tới Npc Nhiệm Vụ 12 Con Gáp ( 875 482) để nhận nhiệm vụ 12 con giáp Nội dung của nhiệm vụ này là sang Bạch Cốt Động của địch quốc tầng 1,2,3 để tìm các thẻ ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Sơn Ngoại Sơn
Từ cấp độ 60 trở đi vào khung thời gian từ 18h đến 23h hằng ngày quý nhân sĩ có thể tìm đến Npc Đại Kiếm Sư ( 871 478) ở Vương Thành để nhận nhiệm vụ Sơn Ngoại Sơn. Mỗi ngày có tối đa 3 lần nhận nhiệm vụ ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Ám Sát Hoàng Đế
Hằng ngày tư 12h đến 24h các nhân sĩ có cấp độ trên 60 sẽ có thể tới Npc Ngụy Chinh (847 439) tại Vương thành để nhận nhiệm vụ Ám Sát Hoàng Đế. sau đó qua Vương Thành địch quốc tìm Npc Hoàng Đế để phá hủy Lưu ý ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Ám Sát Thái Tử
Hằng ngày vào thời gian từ 12h đến 24h hằng ngày, đối với các nhận sĩ đạt cấp độ 50 trở lên có thể tìm NPC Ngũ Công Chúa ( 851, 443) tại Vương Thành để nhận nhiệm vụ. Sau đó bạn qua biên giới sang nước địch tìm đến ...
Xem Chi Tiết
Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Dò Thám Tình Hình
Hằng ngày quý nhân sĩ có thể tới NPC Binh Mã Đại Nguyên Soái ở Vương Thành để nhận nhiệm vụ Dò Thám và nhận nhiều Exp hấp dẫn. Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ lần lượt đi tới các nước vừa nhận nhiệm vụ. Nếu bạn dưới cấp ...
Xem Chi Tiết