Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Quốc Gia

Hằng ngày tất cả nhân sĩ trong nước đều có thê tìm tới NPC Nhiệm Vụ Quốc Gia (810 521) để nhận nhiệm vụ diệt quái ở địch quốc

Nhiệm vụ này có 2 lựa chọn. 1 là tiêu diệt 300 quái vật cấp độ yêu cầu hoặc Khiêu Chiến với Npc Quách Tĩnh ở maps đầm lầy.  Nhiệm vụ này lên làm theo tổ đội để tiết kiệm thời gian.

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện