Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ 12 Con Gáp

Khi đạt tới cấp độ 50 trở lên quý nhân sĩ có thể tới Npc Nhiệm Vụ 12 Con Gáp ( 875 482) để nhận nhiệm vụ 12 con giáp

Nội dung của nhiệm vụ này là sang Bạch Cốt Động của địch quốc tầng 1,2,3 để tìm các thẻ bài của 12 con giáp. Khi nào sưu tập đủ 12 thẻ bài thì về trả nhiệm vụ và lĩnh thưởng exp.
Khi sang tới bạch cốt động của địch quốc thì ấn m để mở bản đồ. Sau đó di chuyển tới các thẻ bài để nhận.

Lưu ý: Hành trang phải có đủ 12 ô trống để nhận item thẻ 12 con giáp. Trong động nếu không có quần áo thời trang thì sẽ không thể cưỡi ngựa được. Quý nhân sĩ lưu ý

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện