Tin Tức

Cốt Truyện Của Chinh Đồ
Hoàng đế băng hà, thái tử bị giết, thiên hạ đại loạn. Quan lại khắp nơi tự phong vương, nghĩa quân các lộ quất cờ khởi nghĩa, võ lâm cao thủ trùng hiện giang hồ. Đó là bối cảnh trong trò chơi nổi tiếng của Giant Interactive (Trung Quốc) sẽ ...
Xem Chi Tiết